Polar
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ

เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จโดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

นายราเชนทร์ หลีแจ้ (เชน)

รองหัวหน้าห้องอาหาร โรงแรม 5 ดาว ในภาคใต้
เด็กหนุ่มที่ไม่หยุดเรียนรู้การทำอาหารมาตลอด 13 ปี
อดีตนักเรียน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

YOUNG

สร้างฝัน

เมื่อคิดที่จะฝันให้ไกล ถึงเหนื่อยและท้อแค่ไหน ก็ฝ่าฝันไปให้ถึง
ถึงอายุจะยังน้อย แต่ก็ไม่แคยรอโชคชะตา กล้าที่เรียนรู้ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

 จงลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของคุณ
เชื่อสิว่า คุณทำได้ อย่ากลัวความผิดพลาด
เพราะคนเราถ้าล้มมันคือประสบการณ์

นางสาวมณีรัตน์ จารุตัน (บี)
เด็กใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู้ชีวิต
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เรียงร้อยถ้อยคำ จากประสบการณ์ชีวิต
นำพาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ

ศิลปะมันเป็นอาชีพได้
ถ้าเรามองสิ่งรอบๆ ตัวเราให้เป็นศิลปะ
แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดอาชีพ

นายธีรวุฒิ คำอ่อน (คุณวุด)

ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ / เจ้าของ Goodwood Printmaking Studio
และ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ถ่ายทอดความงดงามของอารมณ์ผ่านศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย โดย มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2017

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ