Polar
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ

เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จโดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

นายศักดิ์ชัย นามเหลา (อ้น)

 ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
อดีตนักเรียน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

YOUNG

สร้างฝัน

เมื่อคิดที่จะฝันให้ไกล ถึงเหนื่อยและท้อแค่ไหน ก็ฝ่าฝันไปให้ถึง
ถึงอายุจะยังน้อย แต่ก็ไม่แคยรอโชคชะตา กล้าที่เรียนรู้ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

ผมอยากให้ทุกคนลองมองความฝันของตัวเอง
มันก็คงเป็นไปไม่ได้ หากคุณมัวแต่ท้อแท้และสิ้นหวัง
ลุกขึ้นสิ แล้วเดินตามทางต่อไป ล้มบาง เซบ้าง
แต่แค่เราไม่หยุดเดิน เราก็จะไปถึงจุดหมายได้แน่นอน

นายภูริทัต ท้งไร้ขิง (เจเจ)
เด็กเก่งและดี กตัญญู สู้ชีวิต
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เรียงร้อยถ้อยคำ จากประสบการณ์ชีวิต
นำพาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ

 เรามีความหวังว่าในอนาคต ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเอง
ได้อย่างภาคภูมิใจ และเพศสภาพกลายเป็นเรื่องปกติ
ไม่จำเป็นที่ต้องนำมันมาใช้แบ่งแยกความเป็นมนุษย์
ทุกคนควรมีสิทธิในการดำรงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมอย่างเท่าเทียม

นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (บอล)

ศิลปิน LGBQAI+  
เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2016 โดย มูลนิธิเอสซีจี

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ