เรื่องราวของคนมีฝัน
มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ
โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน