Polar
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
Polar
เติมฝัน ปันสุข
เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี "มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน
เติมฝัน ปันสุข
แบ่งปันความสำเร็จ
เด็กหญิงบุญญาทรัพย์ มะลิลี (กัญจน์)

เด็กเก่งและดี มีน้ำใจ หัวใจนักสู้

นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

YOUNG

สร้างฝัน

เมื่อคิดที่จะฝันให้ไกล ถึงเหนื่อยและท้อแค่ไหน ก็ฝ่าฝันไปให้ถึง
ถึงอายุจะยังน้อย แต่ก็ไม่แคยรอโชคชะตา กล้าที่เรียนรู้ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อรายได้หลักของครอบครัว…หายไป
เธอจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน

นางสาววิภาพร สุขโฉม (มายมิ้นท์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

เส้นทางแห่งความสำเร็จ ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามมากมาย จะทำอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน

ปลุกพลังการใช้ชีวิต ด้วยแนวคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เส้นทางแห่งความสำเร็จ ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามมากมาย
จะทำอย่างไรจึงจะไปถึงฝัน
ปลุกพลังการใช้ชีวิต ด้วยแนวคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เรียงร้อยถ้อยคำ จากประสบการณ์ชีวิต
นำพาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ

จงมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรารัก แล้ววันหนึ่งจะมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ

ฌส นิยมทรัพย์ (ครูเฌอ)

เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขา การประพันธ์ดนตรี โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2556 ครูสอนไวโอลีน ผู้สานฝันปั้นเด็กไทยคว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ