Polar
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ

เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

นาย อาทิตย์ กองทอง (บอล)

มีชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะเลือกเรียนอาชีวะ
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจ

YOUNG

สร้างฝัน

เมื่อคิดที่จะฝันให้ไกล ถึงเหนื่อยและท้อแค่ไหน ก็ฝ่าฝันไปให้ถึง
ถึงอายุจะยังน้อย แต่ก็ไม่แคยรอโชคชะตา กล้าที่เรียนรู้ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ยากเย็นแค่ไหน
ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะมัน
ยังไงก็ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้เสมอ

นายวชิรวิชญ์ สมุติรัมย์ (ชิต)
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษกคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทย
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream
โดย มูลนิธิเอสซีจี (ทุนสาธารณสุข)

เรียงร้อยถ้อยคำ จากประสบการณ์ชีวิต
นำพาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ

ทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้
แต่เมื่อพลาดแล้วควรเก็บข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
แล้วนำมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ท้อแต่ไม่ถอย ความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
เมื่อมองย้อนกลับไป
จะเห็นว่าตัวเองเก่งมากที่ผ่านมันมาได้

นางสาวจุติกาญจน์ จุติโชติ (แอร์)

นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
อาชีพใหม่ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน
“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ