Polar
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ
เติมเต็ม
ฝัน
แบ่งปันความสำเร็จ

เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

ต้นกล้าโก้ จักรกฤษณ์์ โคมณี

ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี
เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา

YOUNG

สร้างฝัน

เมื่อคิดที่จะฝันให้ไกล ถึงเหนื่อยและท้อแค่ไหน ก็ฝ่าฝันไปให้ถึง
ถึงอายุจะยังน้อย แต่ก็ไม่แคยรอโชคชะตา กล้าที่เรียนรู้ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ
ถ้าเราผ่านทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้
จะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นแน่นอน
ขอแค่แก้ปัญหาให้ถูกจุด หาทางออกให้ถูกทาง

นายโยธิน บุญยงค์ (โย)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เรียงร้อยถ้อยคำ จากประสบการณ์ชีวิต
นำพาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ

ไม่มีใครทำอาหารอร่อยตั้งแต่จานแรก
การทำบ่อยๆ จะทำให้อาหารอร่อยขึ้น
สุดท้าย ผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอน
หากเราทำแล้วไม่ท้อ

นางสาวพรรษมนต์ เมธีวัชรธนาภรณ์ (พลอย)

รางวัลชนะเลิศ Jeju Local Cuisine Competition 2019
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมโชว์ด้านวิชาการที่มาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ