เรื่องราวของคนมีฝัน
มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ
โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ตื่น

อาทิตยา นะดอก (นิด)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชมพูนุช โคตรวงค์ (ฟ้า)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชนัญณิฏา วงทองเหลือ (ยีนส์)
อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จิรายุ พลอยประดับ (ลูกหมี)
นักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมูลนิธิเอสซีจี

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ตื่น

อาทิตยา นะดอก (นิด)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ชมพูนุช โคตรวงค์ (ฟ้า)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชนัญณิฏา วงทองเหลือ (ยีนส์)
อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จิรายุ พลอยประดับ (ลูกหมี)
นักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมูลนิธิเอสซีจี