เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

ต้นกล้าโก้ จักรกฤษณ์์ โคมณี

ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี
เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา

“อย่าท้อเพราะทุกคนที่กลับมาทำเกษตร
เคยเจอความล้มเหลว ค่อยๆแก้ปัญหา
เพราะการทำเกษตรต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
หากปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งที่เจอได้
คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร

ต้นกล้าโก้ จักรกฤษณ์์ โคมณ
ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี
เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา

“ไม่มีใครทำอาหารอร่อยตั้งแต่จานแรก
การทำบ่อยๆ จะทำให้อาหารอร่อยขึ้น
สุดท้าย ผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอน
หากเราทำแล้วไม่ท้อ

นางสาวพรรษมนต์ เมธีวัชรธนาภรณ์ (พลอย)
รางวัลชนะเลิศ Jeju Local Cuisine Competition 2019
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

“ไม่มีใครทำอาหารอร่อยตั้งแต่จานแรก
การทำบ่อยๆ จะทำให้อาหารอร่อยขึ้น
สุดท้าย ผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอน
หากเราทำแล้วไม่ท้อ

นางสาวพรรษมนต์ เมธีวัชรธนาภรณ์ (พลอย)
รางวัลชนะเลิศ Jeju Local Cuisine Competition 2019
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

“ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้กับความผิดพลาด
และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เราก็จะไม่รู้จักกับคำว่าพัฒนา
อันนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

นายไพโรจน์ แซ่ตั้ง (นุ)

“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

การเรียนสายอาชีพทำให้ได้พบกับ
ประสบการณ์จริงก่อนการทำงาน
ได้เรียนรู้ปัญหาและฝึกแก้ไขเหมือนกับ
ได้ย่นเวลาในการเรียนรู้ชีวิต

นาย อาทิตย์ กองทอง (บอล)
มีชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะเลือกเรียนอาชีวะ
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

การเรียนสายอาชีพทำให้ได้พบกับ
ประสบการณ์จริงก่อนการทำงาน
ได้เรียนรู้ปัญหาและฝึกแก้ไขเหมือนกับ
ได้ย่นเวลาในการเรียนรู้ชีวิต

นาย อาทิตย์ กองทอง (บอล)
มีชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะเลือกเรียนอาชีวะ
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
อาชีพใหม่ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน

นางสาวจุติกาญจน์ จุติโชติ (แอร์)
นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

เด็กเก่ง ยอดกตัญญู สู้ชีวิต
เสาหลักในทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

นางสาวพฤกษา สุวรรณโชติ (สา)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เด็กเก่ง ยอดกตัญญู สู้ชีวิต
เสาหลักในทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

นางสาวพฤกษา สุวรรณโชติ (สา)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี