เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์ (มินนี่)

ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563

เพียงตั้งใจฝึกฝน เเละทำให้ดีที่สุด
เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์ (มินนี่)
ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563

เด็กเก่งและดี
มีน้ำใจหัวใจนักสู้​

บุญญาทรัพย์ มะลิลี (กัญจน์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เด็กเก่งและดี
มีน้ำใจหัวใจนักสู้​

บุญญาทรัพย์ มะลิลี (กัญจน์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

พลังดนตรีสร้างคน
ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก

ฌส นิยมทรัพย์ (ครูเฌอ)
ครูสอนไวโอลิน เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาการประพันธ์ดนตรี
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2556