เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

นาย อาทิตย์ กองทอง (บอล)

มีชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะเลือกเรียนอาชีวะ
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจ

การเรียนสายอาชีพทำให้ได้พบกับ
ประสบการณ์จริงก่อนการทำงาน
ได้เรียนรู้ปัญหาและฝึกแก้ไขเหมือนกับ
ได้ย่นเวลาในการเรียนรู้ชีวิต

นาย อาทิตย์ กองทอง (บอล)
มีชีวิตที่ดีในวันนี้ เพราะเลือกเรียนอาชีวะ
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
อาชีพใหม่ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน

นางสาวจุติกาญจน์ จุติโชติ (แอร์)
นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
อาชีพใหม่ที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน

นางสาวจุติกาญจน์ จุติโชติ (แอร์)
นักกิจกรรมบำบัด ขจัดทุกข์ เติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วย
“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

เด็กเก่ง ยอดกตัญญู สู้ชีวิต
เสาหลักในทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

นางสาวพฤกษา สุวรรณโชติ (สา)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

เพียงตั้งใจฝึกฝน เเละทำให้ดีที่สุด
เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์ (มินนี่)
ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563

เพียงตั้งใจฝึกฝน เเละทำให้ดีที่สุด
เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์ (มินนี่)
ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563

เด็กเก่งและดี
มีน้ำใจหัวใจนักสู้​

บุญญาทรัพย์ มะลิลี (กัญจน์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

พลังดนตรีสร้างคน
ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก

ฌส นิยมทรัพย์ (ครูเฌอ)
ครูสอนไวโอลิน เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาการประพันธ์ดนตรี
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2556

พลังดนตรีสร้างคน
ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก

ฌส นิยมทรัพย์ (ครูเฌอ)
ครูสอนไวโอลิน เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาการประพันธ์ดนตรี
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2556