เติมฝัน ปันสุข

เรื่องราวของคนมีฝัน มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

นายราเชนทร์ หลีแจ้ (เชน)

รองหัวหน้าห้องอาหาร โรงแรม 5 ดาว ในภาคใต้
เด็กหนุ่มที่ไม่หยุดเรียนรู้การทำอาหารมาตลอด 13 ปี
อดีตนักเรียน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

ผมต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
เพราะการทำอาหาร

ก็เหมือนการทดลองไอเดีย
และคิดค้นหาวัตถุดิบต่าง ๆ มาประยุกต์

เพื่อให้เกิดคุณค่าของสิ่งที่ทำ
และเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง

นายราเชนทร์ หลีแจ้ (เชน)

รองหัวหน้าห้องอาหาร โรงแรม 5 ดาว ในภาคใต้
เด็กหนุ่มที่ไม่หยุดเรียนรู้การทำอาหารมาตลอด 13 ปี
อดีตนักเรียน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

ศิลปะมันเป็นอาชีพได้
ถ้าเรามองสิ่งรอบๆ ตัวเราให้เป็นศิลปะ
แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดอาชีพ

นายธีรวุฒิ คำอ่อน (คุณวุด)

ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้
เจ้าของ Goodwood Printmaking Studio
และ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศิลปะมันเป็นอาชีพได้
ถ้าเรามองสิ่งรอบๆ ตัวเราให้เป็นศิลปะ
แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดอาชีพ

นายธีรวุฒิ คำอ่อน (คุณวุด)

ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้
เจ้าของ Goodwood Printmaking Studio
และ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สืบสาน สืบค้น สืบทอด
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ

มาผสานสร้างงานศิลป์
เพื่อเริ่มต้นธุรกิจผ้ามัดย้อม

แบรนด์ NamoSatu
ที่บ้านเกิดของตัวเอง

นาย ธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ (นะโม)

ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี
เจ้าของธุรกิจผ้ามัดย้อมแบรนด์นะโม สาธุ (NamoSatu)
และวิทยากรผู้สร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและมีความสุขจากการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้ผู้อื่น

การศึกษา มันคือโอกาสในการเปลี่ยนชีวิต
เหมือนที่มูลนิธิเอสซีจีเคยมอบให้กับผม

นายสกิจ ดวงวัน (ตี๋)

อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

การศึกษา มันคือโอกาสในการเปลี่ยนชีวิต
เหมือนที่มูลนิธิเอสซีจีเคยมอบให้กับผม

นายสกิจ ดวงวัน (ตี๋)

อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี