เรื่องราวของคนมีฝัน
มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ
โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

เจ้าของธุรกิจเกอรี่ และทำธุรกิจออนไลน์

ปารเมศ สายสุทธิ  (น้อย)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ช่างบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กิตติชัย รำกลาง (โหนด)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ

รองผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

เมธี เจริญสุข (โย)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักเคมี ในบริษัทด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ทรงพล ทองมี (พล)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

เจ้าของธุรกิจเกอรี่ และทำธุรกิจออนไลน์

ปารเมศ สายสุทธิ  (น้อย)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ช่างบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กิตติชัย รำกลาง (โหนด)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ

รองผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

เมธี เจริญสุข (โย)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักเคมี ในบริษัทด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ทรงพล ทองมี (พล)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี