เรื่องราวของคนมีฝัน
มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคมีใจรักในการเรียน
ขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จ
โดยมี “มูลนิธิเอสซีจี” คอยช่วยสนับสนุน

ช่างบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กิตติชัย รำกลาง (โหนด)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ

รองผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

เมธี เจริญสุข (โย)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักเคมี ในบริษัทด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ทรงพล ทองมี (พล)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ตื่น

อาทิตยา นะดอก (นิด)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

ช่างบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กิตติชัย รำกลาง (โหนด)

อดีตนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ

รองผู้จัดการส่วนโลจิสติกส์ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

เมธี เจริญสุข (โย)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

นักเคมี ในบริษัทด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ทรงพล ทองมี (พล)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ตื่น

อาทิตยา นะดอก (นิด)

อดีตนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี