ยืดหยุ่นกับความคิด และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
เพิ่มทักษะใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ก็รออยู่

ชาคริต เงินพันธ์ (ไบรท์)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

      ไบรท์ คนหนุ่ม อายุ 31 ปี ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ในสาขาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระยะสั้นที่มูลนิธิฯ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนได้มีโอกาสเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ จบมาสามารถทำงานได้เลย ไบร์ทพื้นเพเป็นคนเชียงราย แต่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาผ่านการเรียน กศน. ที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้มีเวลาทำงานพิเศษช่วยที่บ้าน พอเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ก็ตัดสินใจเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 6 เดือน เพื่อที่จะหางานทำ และเก็บเงินเพื่อเรียนปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว เอกภาษาอังกฤษ เมื่อจบปริญญาตรี ก็โลดแล่นใน การทำงานเป็นไกด์อยู่ 4 ปี เพราะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทำให้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากมาย แต่แล้วเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่จีนเริ่มเกิดขึ้น ไบรท์เห็นแล้วว่าตัวเองต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จึงตัดสินใจเลือกที่จะ Upskill ของตัวเองอีกครั้ง เพื่อหางานที่มั่นคงขึ้น จึงหันมาเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และวางแผนว่าจะเข้าทำงานราชการให้ได้

      ผ่านมาเกือบ 1 ปี แล้ว ไบรท์กำลังจะเรียนจบ โดยมีงานให้ทำรออยู่เรียบร้อยแล้ว ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พร้อมยศจ่าอากาศตรีที่โรงพยาบาลภูมิพล และแน่นอน ความอยากพัฒนาตนเองของไบร์ท ไม่เคยหยุดนิ่ง ไบรท์วางแผนไว้ว่าจะเก็บเงินเรียนต่อพยาบาลวิชาชีพ และนำความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดอาชีพของตนเอง