เรารู้สถานการณ์ของเราดี เราจะเรื่อยเปื่อยไม่ได้
รีบค้นหาตัวเองให้เจอและลงมือทำ

นางสาวเบญจมาศ ไขยศรี (ยุ้ย)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

      เพราะที่บ้านของยุ้ยอาจจะไม่มีฐานะ พ่อกับแม่ต้องทำนา หมดหน้านาก็ไปรับจ้างกรีดยางที่ใต้ ทำให้ยุ้ยต้องหยุดการเรียนตัวเองลงเมื่อจบ ม.6 แม้ว่าจะสอบติดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ แล้วก็ตาม ยุ้ยตัดสินใจหางานทำ เพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน

      และอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งคือ การได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร อยากทำอะไร ยุ้ยใช้เวลาที่ทำงาน 2 ปี ค้นพบตัวเองว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น และอยากมี งานทำมั่นคง ยุ้ยจึงเลือกเรียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีก็จบแล้ว แถมได้งานทำแน่นอน มีทักษะติดตัว ที่สามารถเอาความรู้กลับไปดูแลครอบครัวได้ อีกด้วย

วันนี้ยุ้ยกำลังตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่น
เพราะอยากทำงานในอาชีพของตนเองให้ดีที่สุด
สามารถดูแลตัวเอง ครอบครัว และช่วยเหลือผู้อื่นได้พร้อมๆ กัน