เติมฝัน ปันสุข

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์ (มินนี่)

ศิลปินภาพพิมพ์รุ่นใหม่ เจ้าของรางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563

Play Video