เติมฝัน ปันสุข

นางสาวพรรษมนต์ เมธีวัชรธนาภรณ์ (พลอย)

รางวัลชนะเลิศ Jeju Local Cuisine Competition 2019
อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

“ไม่มีใครทำอาหารอร่อยตั้งแต่จานแรก
การทำบ่อยๆ จะทำให้อาหารอร่อยขึ้น
สุดท้าย ผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอน
หากเราทำแล้วไม่ท้อ”

Play Video