เติมฝัน ปันสุข

ต้นกล้าโก้ จักรกฤษณ์์ โคมณี

ต้นกล้าชุมชน โดย มูลนิธิเอสซีจี
เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา

“อย่าท้อเพราะทุกคนที่กลับมาทำเกษตร
เคยเจอความล้มเหลว ค่อยๆแก้ปัญหา
เพราะการทำเกษตรต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
หากปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งที่เจอได้
คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร”