จากความชอบ สู่ธุรกิจผลักดันบ้านเกิด

Greenville Farm to Table

ร้านอาหารในฟาร์มที่แรก และที่เดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรา