เพราะทุกคน

มีต้นทุนชีวิต

ที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมส์โชว์ด้านวิชาการ
ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ