เก่งจริง

ชิงค่าเทอม

เพราะทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน

เก่งจริง ชิงค่าเทอม รายการเกมส์โชว์
ด้านวิชาการที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับ เด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
ได้นำความรู้มาประลองปัญญา
เพื่อชิงทุนการศึกษา นำพาไปสู่ความสำเร็จ